Vår Energi-sjefen tror prisene holder seg høye

Vår Energi øker 2022-utbyttet til én milliard dollar etter høye olje- og gasspriser. – Vi tror at prisene vil holde seg høye fremover, sier Vår Energi-sjef Torger Rød.

Vår Energi-sjef Torger Rød øker forventningene til årets utbytte etter en periode med svært høye gass- og oljepriser. Han venter fortsatt høye priser fremover.
Publisert: Publisert:

Både Vår Energi, Aker BP og Equinor stiger på børsen onsdag, etter oppgang i oljeprisen og signaler om fortsatt sterk inntjening i bransjen.

Vår Energi la onsdag frem et mer enn doblet resultat etter skatt i første kvartal, i kjølvannet av høye olje- og gasspriser. Samtidig la Equinor la frem tall som viser at analytikerne venter nytt rekordresultat på 17,1 milliarder dollar i første kvartal (tallene kommer 4. mai).

Etter 24 år i olje- og gassbransjen har Vår Energi-sjef Torger Rød sett både opp- og nedturer. Oljeprisen var tidenes høyeste før krasjet i 2008, og krasjet på ny i 2014 til 2016 og etter coronakrisen i 2020.

Nå er både oljeprisen tilbake på gamle høyder, mens gassprisene i Europa ligger skyhøyt over det som er normalt.

– Vi tror at prisene vil holde seg høye fremover. Alle har sin egen krystallkule, men mange eksperter ser for seg høye priser frem til 2026 og kanskje enda lenger. Vi er forberedt på svingninger i markedene, sier Rød til E24.

Sterkere fra Vår Energi i første kvartal

Gazprom-grep skaper usikkerhet

Russiske Gazprom skapte bølger da de onsdag kunngjorde at gassleveransene til Polen og Bulgaria stanses fordi de ikke vil betale i rubler. Russland ønsker trolig betaling i rubler fordi det kan styrke egen valuta, og fordi landets valutareserver er frosset av sanksjoner.

– Energisikkerheten overskygger alt, sier Rød.

Gazproms grep bidrar til ny usikkerhet og til høyere gasspriser. For selskaper som Vår Energi, Aker BP og Equinor og for den norske staten gir det mye mer penger i kassen.

For vanlige husholdninger i Europa og store gassforbrukere som Yara koster det derimot penger. Yaras gassregning i andre kvartal vil øke med over 10 milliarder kroner fra samme periode i fjor, selv om dette motvirkes av høye gjødselpriser.

– Gazprom stanser gassleveransen til Polen og Bulgaria, hvordan vurderer du det?

– Det understreker den volatiliteten vi ser i markedene etter tragedien i Ukraina. Dette tar oss litt tilbake der vi var tidlig i mars, hvor det var usikkerhet om det ble stopp i leveransene fra Russland eller ikke. Det gjenspeiles i gassprisene i morges, sier Rød.

Russland stopper alle gassleveranser til Polen fra onsdag

Økte utbyttet

Vår Energi varslet onsdag at utbyttet i 2022 vil øke med 25 prosent økning fra de opprinnelige planene på 800 millioner dollar, til én milliard dollar.

– Hvor lave må energiprisene bli for å true utbyttet på én milliard dollar i år?

– De utbytteplanene som ligger der er basert på de markedsforholdene vi ser nå. Vår Energi skaper store verdier, har vekst og skal ha gode utbytter, sier Rød.

– Vi gjør en kvartalsmessig vurdering, og basert på våre prinsipper føler vi at det er rett å anslå 260 millioner dollar i utbytte i andre kvartal og én milliard dollar for hele året, gitt de forutsetningene vi har og vår tro på at vi fortsetter å ha høye produktpriser, sier han.

Selskapet skal gjøre en ny vurdering i tredje kvartal, og den vil påvirkes av produksjonen, driften, investeringene og hva som skjer ute i verden.

Vår Energis gjeld er redusert kraftig det siste året, fra 5,3 milliarder dollar ved utgangen av første kvartal i fjor til 3,4 milliarder dollar ved utgangen av årets første kvartal.

– Er det rom for enda høyere utbytter?

– Blir det veldig høye produktpriser vil vi gjøre disse vurderingene. Det kan gå opp, og det kan gå ned, sier Rød.

Vil kutte avhengigheten av russisk gass: Dette er EUs energiplan

Vår Energis produksjon falt

Europa har et sterkt ønske om å redusere sin avhengighet av russisk gass, og da er norsk gass attraktiv. Vår Energis produksjon av både olje og gass falt imidlertid i første kvartal, sammenlignet med fra kvartalet før og samme kvartal i fjor.

– En justering av omregningsfaktoren fra gass til olje reduserte produksjonen med rundt 5.000 fat per dag. Vi hadde noen operasjonelle utfordringer på Balder, etter en lekkasje i januar hvor en linje fra plattformen til subseainstallasjonene løsnet. Det ga også et kutt på rundt 5.000 fat, sier Rød.

– Så var det noen partneropererte felt som har levert mindre enn planlagt, og det var noe naturlig produksjonsnedgang. Produksjonen vår er likevel innenfor vår guiding for 2022 på 230.000 til 245.000 fat per dag. Vi er på 242.000 fat per dag nå, så det er i det høyere intervallet, sier han.

– Hvilke grep gjør dere for å få ut mest mulig gass nå?

– Det er gjort veldig mye. Vi gjør mye spesielt i samarbeid med Equinor. Anders Opedal har sagt at hver ventil er snudd. Vi har stanset injeksjonen på Grane, det lages ikke metanol på Tjeldbergodden lenger, vi selger gassen. Det er også blitt søkt om å få produsere mer på felt som Heidrun. Og så må vi alltid ha fokus på sikker og effektiv drift, sier Rød.

Norske strømpriser stiger etter russisk gasskutt

Mange prosjekter

Selskapet er involvert i en rekke prosjekter, og har mål om å øke produksjonen med mer enn 100.000 fat oljeekvivalenter per dag om noen år. Blant prosjektene Vår Energi er involvert i er Johan Castberg, Balder X, Breidablikk og Fenja.

– Vi har cirka 14 prosjekter til gjennomføring, som skal ta produksjonen vår til 350.000 fat per dag frem til utgangen av 2025. Det er prosjekter som representerer stor verdiskaping og er robuste og lønnsomme, sier Rød.

Prosjektene går i henhold til planene, og Vår Energi fastholder at det vil investere 2,3-2,6 milliarder dollar i år.

– Vi leser jo om inflasjon og utfordringer i globale leverandørkjeder og følger med, men vi kan ikke si nå om det vil føre til noen endringer, sier Rød.

Det er ventet svært mange prosjekter på norsk sokkel de neste årene, blant annet på grunn av en gunstig krisepakke fra Stortinget etter coronakrisen i 2020.

– Vi er glade for at vi har mange prosjekter som kommer litt foran bølgen på norsk sokkel. De 14 prosjektene er sanksjonert, og vi har langtidskontrakter på blant annet rigger som er med på å holde kostnadene nede, sier Rød.

Venter rekordtall for Equinor

– Veldig aktive på leting

Vår Energi jobber nå med flere brønner, som Lupa og Countach i Goliat-området og to brønner i Castberg-området i Barentshavet, som ligger nær eksisterende infrastruktur.

– Vi hadde et godt år i fjor, hvor vi gjorde funn i 75 prosent av brønnene våre, og gjorde funn ved Goliat og Castberg. Vi har gode håp og forventninger om nye funn, sier Rød.

Sammen med operatør Shell skal Vår Energi også bore en dyp brønn på gassfeltet Ormen Lange, hvor sannsynligheten for funn er liten, men potensialet stort.

– Vi er veldig aktive på leting, det er en viktig del av Vår Energis måte å jobbe på, og vi er glade for å ha fått nye arealer i TFO-runden, sier Rød.

Verdien av norsk olje- og gasseksportKraftig hopp for Yara i første kvartal
Publisert: