• Flere ASA-selskaper oppfyller fremdeles ikke kravene til kjønnsrepresentasjon i styrene. FOTO: Illustrasjonsfoto: Colourbox

Ocean Rig fikser kvinneandel