• Gasskraftverket på Kårstø er sterkt medvirkende til at CO2-utslippet i Norge øker neste år. Jonas Haarr Friestad

Norsk CO2-rekord neste år