Ekspert på irsk selskapsrett: Tror Norwegian vil få tommel opp i retten

Hvis Norwegian får grønt lys etter høringen i retten 7. desember, har flyselskapet gode muligheter til å overleve, mener eksperter. Konkursadvokat tror imidlertid at dagens aksjer er null verdt.

KJEMPER MOT KONKURS: Norwegian har bedt en irsk domstol om konkursbeskyttelse. Her Norwegian-fly parkert under corona-krisen.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Da Norwegian leverte inn sin søknad om konkursbeskyttelse til domstolen i Irland begynte klokken å tikke. Innen 150 dager må flyselskapet finne redningen.

Men for å få en beskyttelse i denne perioden må selskapet først få grønt lys fra retten, en avgjørelse som tas etter en høring som finner sted i Dublin mandag 7. desember.

Planen som dommer Michael Quinn skal ta stilling ble kunngjort torsdag. Den inkluderer helt eller delvis sletting av all gjeld, i bytte mot aksjer, og innhenting av milliarder i ny kapital.

Tror Norwegian får grønt lys

Amanuensis Alexandros L. Seretakis ved Trinity College Dublin, som har irsk selskapsrett som et av sine ekspertfelt, tror flyselskapet har gode muligheter til å klare seg.

– Jeg tror retten vil akseptere det, fordi Norwegian har rimelige utsikter til å overleve. De vil til slutt trolig skrive ned gjelden og finne ny kapital fra en investor. Trolig vil de fortsette som et mindre selskap, sier Seretakis til E24.

– Så lenge de klarer å legge frem en levedyktig plan for Norwegian, som jeg tror de vil, for å kutte gjeld og finne ny kapital. De vil trolig si at det er covid som har vært ødeleggende for selskapet, slik at Norwegian vil være i stand til å fortsette driften i en verden uten covid, legger han til.

På kanten av stupet

Norwegian gjennomførte i vår en omfattende redningsaksjon, men har vært klar på at selskapet trenger mer kapital for å komme seg gjennom krisen.

Reiserestriksjonene på grunn av pandemien har kuttet antallet passasjerer med 91 prosent, og påført Norwegian et underskudd på 6,4 milliarder kroner i andre og tredje kvartal.

Flyselskapet fikk imidlertid avslag i høst på søknaden om direkte milliardstøtte fra staten, og 18. november søkte selskapet om beskyttelse for irske datterselskaper under ordningen som kalles «examinership».

Den innebærer at kreditorene ikke kan drive inn sine krav eller begjære selskapet konkurs, så lenge det har rettens beskyttelse.

Norwegian kan få fortsette driften gjennom prosessen, hvilket er en av fordelene, påpeker Seretakis.

Les også

Norwegian er tom for cash alt i januar uten konkursbeskyttelsen

Må overbevise domstolen

Ifølge advokaten Gavin Simons lykkes de fleste selskapene som fullt ut slippes inn i «examinership»-prosessen, med å restrukturere selskapet.

Han jobber som partner i det Dublin-baserte advokatfirmaet AMOSS, med restruktureringer av bedrifter.

Firmaet er også er det irske medlemmet i den internasjonale advokatalliansen Interlaw, hvor blant annet det norske advokatselskapet Haavind er medlem.

Partner Gavin Simons i advokatfirmaet AMOSS.

– Det er ikke et spørsmål om «slipp dem inn i examinership og la oss vente og se om det gode utsikter for overlevelse». Helt fra starten må retten være overbevist om at det er rimelige utsikter for å klare seg, for å kunne bekrefte utnevnelsen av en «examiner», sier Simons.

Personen som utnevnes til såkalt examiner (sensor) av retten har en sentral rolle i arbeidet med å sy sammen en redningsplan. Revisoren Kieran Wallace fra KPMG har fått Norwegian-oppdraget.

– I det store og hele er det bare kvalifiserte selskaper som kommer seg ut av startporten. Og hvis de kommer ut av startporten og kan sikre den nødvendige investeringen, har de en veldig god sjanse for til slutt å komme gjennom examinership-prosessen, sier advokaten.

Dagens aksjonærer er det retten bryr seg minst om, ifølge Simons.

Siden Norwegian søkte konkursbeskyttelse har aksjen falt 20 prosent, men fortsatt er børsverdien 1,4 milliarder kroner. Nordiske småsparere har også fortsatt å kjøpe seg opp i selskapet.

– De har fordelen av profitt i selskapet, og med det må de også tåle konsekvensene av tap. Når de går i retten og sier at selskapet er insolvent, er verdien av den aksjebeholdningen null, sier advokaten.

Norwegian-aksjen

En kreditorgruppe kan binde alle

I løpet av perioden under rettens beskyttelse må revisoren finne en løsning, som blant annet vil innebære nedskrivning av gjeld og at ny kapital skytes inn i Norwegian.

– Han må sikre den nye investeringen, formulere sitt forslag til gjeldsordning, kalle inn til møter i de forskjellige klassene av kreditorer, legge forslagene frem til avstemming, sier Simons.

Det vil deretter være nok at en kreditorklasse aksepterer løsningen. Det vil binde også de andre kreditorene.

– Det er nødvendig med det minimumsnivået av støtte for at en ordning skal bli godkjent av retten, og bli gjort bindende for alle kreditorene uansett om de stemte for eller mot behandlingen de får under gjeldsordningen, sier advokaten.

Tap for kreditorer

Kreditorene blir i prosessen delt opp i grupper. De vil kun få en del av sitt utestående krav dekket, en såkalt «dividende».

– Istedenfor å betale dem 100 prosent kan du kanskje betale de usikrede kreditorene 5 prosent av gjelden, mens kreditorer med prioritet, som skattemyndigheter, kan få 15–20 prosent, sier Simons.

Kreditorene kan imidlertid ikke bli verre stilt enn i en konkurssituasjon, hvor selskapet deles opp og selges bit for bit, en såkalt likvidering. I en rapport lagt frem for retten nylig ble kreditorene forespeilet et tap på 64 milliarder kroner hvis det skulle bli en konkurs.

– Dividenden betalt til dem må minst være lik det kreditorene ville fått ved en likvidering av selskapet. Det tar hånd om de historiske forpliktelsene, sier advokaten.

Han peker på at selskapet også kan bli nødt til å rydde opp i fremtidige forpliktelser, som leasing av fly.

– Examinership-prosessen vil håndtere de historiske forpliktelsene, men den må legge et solid grunnlag for selskapet fremover, slik at det vil være lønnsomt i fremtiden, sier Simons.

Publisert: