Bellona-Hauge utfordrer Equinor til offentlig gjennomgang etter brannrapporter

Frederic Hauge mener at Equinors egne granskingsrapporter bekrefter mange av Bellonas beskrivelser av utfordringene på Melkøya.

Bellona la frem sin egen gransking av Melkøya-brannen i fjor. Leder Frederic Hauge er kritisk til Equinors konklusjoner.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

– Jeg utfordrer Equinor til å møte meg til en offentlig gjennomgang av denne granskingsrapporten når som helst, etter den måten de har møtt oss på med vår varslingsfunksjon i samfunnet. Jeg tror vi har bidratt til å tvinge Equinor og Ptil til å gå grundigere inn i sikkerheten ved disse anleggene, sier Hauge.

Bellona la i fjor frem sin egen gransking av Melkøya-brannen, men da mente Equinor at det var for tidlig å konkludere om årsakene.

Onsdag kunngjorde Equinor sine egne granskinger etter brannene.

Granskingene viser blant annet at brannen på Tjeldbergodden i verste fall kunne ha ført til at flere personer omkom. Hendelsene har skapt bekymringer for at Equinors omfattende kostnadskutt de siste årene kan ha gått ut over sikkerheten, men selskapets egne granskinger viser ingen slik sammenheng.

Brannen i LNG-anlegget i Hammerfest skjedde 28. september i fjor, mens brannen ved metanolfabrikken på Tjeldbergodden skjedde 2. desember.

Les også

Insekter satte fyr på Melkøya-anlegget: Equinor-sjef Opedal tar kritikken fra tillitsvalgte på alvor

Uenige

Equinor og Petroleumstilsynet er uenige om hvorvidt manglende utskifting av filtre kan ha medvirket til brannen på Melkøya. Hauge er kritisk til konklusjonene fra Equinors interne granskingsgruppe.

– Når man får organisk materiale i filtrene så skal det lavere temperatur til for at de selvantenner. Når man i tillegg her har gjort mangelfulle risikoanalyser og heller ikke har tilfredsstillende brannberedskap så har man oppskriften på en villet ulykke, sier Hauge.

Equinor sier at anti-is-varmeveksleren i luftinntaket ble brukt utenfor sitt tiltenkte bruksområde. Hauge mener at Equinor har drevet med denne praksisen i mange år, uten å gjøre noen risikovurdering av den.

– Dette er en alvorlig svikt hos Equinor. Selskapet later som om dette er en engangshendelse, men det har vært en praksis i mange år og skulle derfor vært inkludert i risikoanalysene, sier Hauge.

Les også

Tjeldbergodden-brann kunne blitt svært alvorlig

Equinor vil ikke umiddelbart gå inn i noen diskusjon med Hauge om detaljene i de ulike granskingsrapportene.

«Vi forholder oss til Petroleumstilsynets grundige granskning, deres pålegg og konklusjoner. Sammen med vår egen granskning gir dette det grunnlaget vi bygger på i vår oppfølging etter hendelsen. Utover dette har vi ikke kommentarer på Bellonas påstander», skriver Equinor-talsmann Eskil Eriksen i en e-post til E24.

Industri Energi: – Ikke holdbart

I fagforbundet Industri Energi sier forbundsleder Frode Alfheim at han reagerer sterkt på Equinor-ledelsens ansvarsfordeling.

– Rapportene avdekker svært alvorlige ting og det er ingen tvil om at ansvaret her ligger hos ledelsen i selskapet, sier Alfheim.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

– At Equinor ikke er enig med Ptil i brannårsaken på Melkøya er ikke holdbart – når sikkerhetshullene skal tettes kan ikke Equinor og Ptil ha ulike årsaksforklaring. Jeg reagerer også sterkt på at selskapet indirekte peker på utførende enhet som årsaken og ikke tar ansvaret selv. Dette er systemsvikt. Det er selskapet som ikke har lagt til rette for forsvarlige sikkerhetsrutiner og at vedlikehold blir utført slik at anlegget drives sikkert, og det ansvaret må de ta fullt og helt.

Alfheim understreker samtidig at det utestående arbeidet med analyser og tiltak innen ledelse, kompetanse, kapasitet og styringssystemer må gjennomføres før endelig konklusjoner kan trekkes.

Han får støtte av konserntillitsvalgt Per Martin Labråthen for Industri Energi i Equinor.

– Det er fortsatt flere utestående problemstillinger som skal arbeides videre med i interne grupper, sier Labråthen.

Konserntillitsvalgt Per Martin Labråthen for Industri Energi i Equinor.

– Selv om det nå skjer mange bra grep, skulle det ha kommet for lenge siden. Vi har lenge sagt at sikkerhetsarbeidet krever store forbedringsområder innenfor både styring, vedlikehold, kompetanse og regelverk uten å bli lytta tilstrekkelig til. Nå forventer vi at ledelsen tar dette inn over seg og utviser en stor bedring i sin vilje og evne til å lytte til tillitsvalgte og ansatte som påpeker mangler.

Les også

Mens brannalarmen gikk, trodde arbeiderne at de var forlatt på Equinor-øya

Equinor-topp: Vi har ansvaret

Konserndirektør Irene Rummelhoff for markedsføring, midtstrøm og prosessering i Equinor har fått oversendt kritikken fra både Bellona og de tillitsvalgte i Industri Energi. Hun sier de nå må finne løsninger med verneapparat og tillitsvalgte i fellesskap, i forbedringsarbeidet som ble startet etter hendelsene i 2020.

– Det er meg og mitt lederlag som har hovedansvaret for sikkerheten på landanleggene og skal sørge for at vi har rammeverket på plass for at ansatte og leverandører på landanleggene kan jobbe trygt og sikkert. Granskingsrapporten peker på blant annet systemutfordringer innen organisasjon og ledelse, sier Rummelhoff.

Irene Rummelhoff er konserndirektør for konserndirektør for markedsføring, midtstrøm og prosessering i Equinor.

– Nå gjør vi en grundig analyse av hele landanleggorganisasjonen vår, hvor vi går gjennom bemanning, arbeidsbelastning, arbeidsmiljø og kompetansekartlegging. Vi jobber sammen med verneapparat og tillitsvalgte om dette, og vi vil benytte oss av hele verktøykassen for å lukke gap, enten det er gjennom ekstern rekruttering, intern omdisponering av ressurser eller kompetansetiltak der det er behov.

Angående påstanden om at Equinor er uenige i Ptils-rapport, viser Equinor til Rummelhoffs uttalelser til E24 tidligere onsdag.

– Sånn jeg leser vår og Ptils rapport så er de i veldig stor grad sammenfallende med hensyn til årsaken til brannen i Hammerfest. Så registrerer jeg at det er litt ulike syn på dette med filtrene, hvor vår granskingsgruppe sier at frekvensen på vedlikeholdet av filtrene ikke har hatt en betydning for brannen. Men jeg vil ta med meg input fra begge rapportene i det videre arbeidet vårt, sier Rummelhoff.

Publisert: