Utvikler nytt ladesystem for elbiler: Beyonder får EU-støtte

Ti selskaper med norske Beyonder i spissen får drøye 40 millioner i EU-støtte til å utvikle elbillading kombinert med energilagring. – Et veldig viktig prosjekt, sier Beyonder-grunnlegger Svein Kvernstuen til E24.

Beyonder holder til i Stavanger. Nå får selskapet sammen med ni partnere EU-støtte til å utvikle et nytt system for hurtiglading av elbiler.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Prosjektet Heroes («Hybrid EneRgy stOragE Stations») får 4,1 millioner euro fra EUs Horisont 2020-program for å utvikle et nytt konsept for hurtiglading av elbiler.

Konseptet som skal utvikles kombinerer hurtiglading av elbiler med energilagring ved hjelp av batterier og kondensatorer. Dette skal avlaste belastningen på kraftnettet, og gjøre det mulig å lade med høy effekt uten at det kreves for store investeringer i kraftnettet.

Det treårige prosjektet koordineres av det Stavanger-baserte battericelleselskapet Beyonder, og har blant andre Institutt for energiteknikk (IFE) og Siemens på laget (se faktaboks). Målet er å utvikle en prototype for rask lading av elbiler som skal testes ut i en ladestasjon drevet av et tysk selskap.

Beyonder-grunnlegger Svein Kvernstuen er svært fornøyd med tildelingen.

– Dette er et veldig viktig prosjekt som viser at Beyonders løsninger er med å muliggjøre overgangen til lavkarbonsamfunnet. Det trengs flere millioner ladepunkter i Europa for å kunne rulle ut massivt med elbiler. En av de store flaskehalsene er å få til gode hurtigladeløsninger, sier Kvernstuen til E24.

– Alle kontrakter er signert

EU-prosjektet Heroes skal sikre hybridløsninger på ladestasjoner for elbiler, slik at disse skal kunne lade på høy kapasitet uten at kraftnettet nødvendigvis må oppgraderes for å håndtere strømbehovet.

Når flere biler skal lade på mellom 250 og 300 kilowatt per bil blir presset på nettet stort. Dersom ladestasjonen har egne batterier, kan derimot disse lades opp gjennom døgnet, og avlaste behovet for å hente mye effekt fra nettet.

– Det gjelder utvikling av en ny elbil-ladeløsning hvor man skal tilby hurtiglading til mer enn én bil uten å måtte foreta store nye infrastrukturinvesteringer. Man skal kunne tilby høy effekt og rask gjenopplading, sier Kvernstuen.

– Det finansielle er på plass, alle kontrakter er signert, og vi har fått 70 prosent av pengene inn på konto. Så dette prosjektet kommer i gang, sier han.

De ansatte har den største eierandelen i batteriutvikleren Beyonder, med gründer Kvernstuen i spisden som største eier. Blant de andre eierne er Equinor Ventures og Futurum. Selskapet utvikler batterier og batterimaterialer og planlegger også storproduksjon av battericeller.

Beyonder-gründer Svein Kvernstuen (t.v.) snakker med Kingsley Ugochukwu i Beyonders lokaler i Stavanger Aftenblads nedlagte trykkeri i Stavanger.
Mange batterisatsinger i emning: – En gryende industri som kommer til å mangedoble seg

Kan avlaste batteriene

Konkret vil systemet bestå av en kondensator som er utviklet av Beyonder, i kombinasjon med batterier. Siemens skal blant annet sørge for å samle systemet i en container.

– Det som er spesielt med dette prosjektet er at vi vil ta i bruk både litium-ion-batterier og litium-ion-kondensatorer til å gjøre jobben, sier Dr. Manfred Baldauf i Siemens til E24.

– Hva gjør kondensatorene?

– Kondensatorene er en av de store innovasjonene i dette prosjektet. De har unike egenskaper som gjør at du kan tilpasse systemet på en måte som kan betydelig forbedre systemets ytelse og økonomi, som er det vi har som mål å verifisere gjennom dette prosjektet, sier han.

Kondensatorene kan levere mye kraft på én gang, og kan avlaste batteriene helt i begynnelsen av ladeprosessen. Dette kan ifølge Dr. Baldauf bidra til å forlenge batterienes levetid, og skape bedre økonomi i prosjektet.

– De kan levere mye mer effekt enn batteriene i en tidlig fase av ladingen. Over tid vil elbilen trenge mindre kraft, og da kan batteriene og elnettet ta over fra kondensatorene, sier han.

Kondensatorene har et lignende design som batterier, med en rekke små enheter plassert i moduler, som igjen samles i et rack.

Også i Norge jobber flere aktører med batteriløsninger som kan bidra til å dempe hvor mye strøm som tappes fra kraftnettet.

Samarbeidspartnerne i Beyonders prosjekt for elbilladere kombinert med energilagring hadde denne uken et møte for å markere oppstarten av prosjektet.
Sintef bygger stor batterilab i Trondheim: – Vi tør ikke vente lenger

– Dekning langs hele verdikjeden

Dr. Baldauf tror EU valgte å støtte dette prosjektet fordi det har partnere som driver med alt fra produksjon av battericeller til sammensetting av batterier batteristyring, samt elektronikk og kraftsystemer og drift av ladestasjoner for elbil.

– Vi har en god dekning langs hele verdikjeden, sier han.

Investering i energilagring på elbilladere kan øke investeringskostnadene. EUs mål med prosjektet er å få ned kostnaden for slik energilagring til fem eurocent per ladesyklus innen 2030.

– Dette er viktig fordi sjåfører er opptatt av billig strøm. Hvis vi har dyre batterier, elektronikk og kondensatorer, vil operatøren av ladestasjonen ta mer penger for å betale for dette, og bileieren må betale kostnadene, sier Dr. Baldauf.

Ifølge Kvernstuen kan prosjektet levere det EU ønsker.

– Vår løsning ligger vesentlig lavere enn kravet til kostnaden per ladesyklus, som var på fem eurocent per kilowattime, sier han.

Elkem etablerer nytt batteriselskap: VianodeStor interesse for batterigjenvinning i Hydrovolt: – 654 søkere på én stillingCircle K og Glitre kobler batteri til hurtigladere: Vil dempe presset på elnettetEquinor og DSD investerer millioner i grønn teknologibedrift
Publisert: