Angola-saken: Setter spørsmålstegn ved Equinors styre

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget stiller nye spørsmål til oljeminister Tina Bru om Equinors utbetalinger i Angola. Nå vil komiteen ha klarere svar på hva staten konkret har gjort for å følge opp saken.

STILLER NYE SPØRSMÅL: Ap-politiker Dag Terje Andersen, som leder Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, vil vite mer om statens oppfølging av Equinor i Angola.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

«Har statsråden eller tidligere statsråder på noe tidspunkt under forberedelse av valg i Equinors generalforsamling vurdert styrets sammensetning på bakgrunn av hendelsene i Angola?»

Det er ett av fem nye spørsmål som ble sendt fra en samlet kontroll- og konstitusjonskomité til olje- og energiminister Tina Bru (H) denne uken.

De nye spørsmålene kommer etter at Bru svarte på spørsmål fra komiteen i slutten av forrige uke. Bakgrunnen er Aftenbladet/E24s saker om Equinors gigantutbetalinger til sosiale bidrag i Angola og Equinors partnerskap med et selskap i det beryktede nettverket «88 Queensway Group».

Dag Terje Andersen, som er leder av komiteen og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, sier følgende til E24:

– I svaret vi fikk var det mye vist til svar fra Equinor. Det er interessant nok, men våre spørsmål handler først og fremst om hvordan statsråden har fulgt opp saken. Da er det naturlig å stille oppfølgingsspørsmål om det.

Her kan du lese alle sakene om Equinor i Angola.

420 mill. til ikke-eksisterende forskningssenter

Saken handler blant annet om at Equinor mellom 2012 og 2016 betalte 420 millioner kroner til Angolas statsoljeselskap Sonangol, som skulle bruke pengene til å finansiere et nytt forskningssenter.

Overføringene var et krav fra Angola for at Equinor og andre internasjonale oljeselskaper skulle få tilgang til nye leteområder.

Senteret finnes fortsatt ikke, og Sonangol har ikke besvart spørsmål om pengestrømmene til prosjektet.

Les også

Bakgrunn: Equinor har betalt 420 millioner kroner til et forskningssenter i Angola som aldri er bygget

Etter nesten ti år uten konkrete nyheter om fremdriften, kom Sonangol for første gang med detaljer om planene i et brev til E24 i september.

Sonangol hevdet i brevet at byggingen av forskningssenteret skal starte opp i 2021 og at senteret skal være i drift i 2023. Sonangol har ennå ikke oversikt over hva det vil koste.

I en pressemelding datert 30. september skriver Sonangol om forskningssenteret. Equinor er eneste bidragsyter som nevnes i meldingen selv om flere andre oljeselskaper, blant dem BP og Total, har overført penger til forskningssenteret.

Equinor sikret seg ingen rett til innsyn i bruken av pengene da kontrakten ble inngått i 2011.

Vil vite mer om statens oppfølging

Komitéleder Dag Terje Andersen mener det er viktig å finne ut om statsrådene i Olje- og energidepartementet har fulgt opp saken godt nok.

– Slik vi leser statsrådens svar, var det ikke møter på politisk nivå om saken i hele 2019, og heller ikke før etter vi hadde stilt våre første spørsmål. Er det virkelig gått så lang tid?

– Hvorfor mener komiteen denne saken er viktig å bruke tid på?

– Fordi Stortinget har sagt klare ting om eierskapet i Equinor, og andre steder der staten er deleeier, om hva som skal være staten som eier sine holdninger til miljøhensyn, sosiale hensyn og også til korrupsjon. Det er Stortinget vært tydelig på, og da er det viktig å finne ut om dette er fulgt godt nok opp fra statsråden, sier Andersen.

– Unngå å komme i lignende situasjon

I sitt svar til komiteen i forrige uke skrev Tina Bru at hun forventer at Equinor «gjør sitt ytterste for å unngå å komme i en lignende situasjon som er bakgrunnen for denne saken».

Bru opplyste at Equinors sosiale bidrag i Angola jevnlig er tatt opp i møter mellom departementet og Equinor, og at departementet har vært tydelig på at oppfølgingen av betalingene til sosiale formål i Angola «er av vesentlig betydning for staten som eier».

STØRSTE EIER: Olje- og energiminister Tina Bru fra Høyre har ansvar for å forvalte statens eierskap i Norges største selskap, Equinor. Nå må hun svare på nye spørsmål om Equinors virksomhet i det vest-afrikanske landet Angola.

Bru lovte samtidig å følge opp Equinors videre arbeid med å sikre at pengene blir «brukt i tråd med intensjonen».

Equinor skal ifølge brevet ha opplyst Bru om at de fikk presentert en «visjon og implementeringsplan» av Sonangol 15. september – to dager etter E24s sak.

Equinor har informert Bru om at selskapet ikke ville inngått den samme avtalen i dag.

Equinor har gjentatte ganger overfor E24 uttalt at det er det angolanske statsoljeselskapet Sonangol som har ansvaret for gjennomføringen av prosjektene.

Equinor har også understreket at de ga «grundige redegjørelser om problemstillingen til OED i 2016 i forbindelse med at temaet var på dagsorden da». Også den gang ble saken tatt opp i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Siden den gang har vi fulgt opp saken regelmessig med Sonangol både skriftlig og i møter for å forsikre oss at deres kontraktsmessige forpliktelser følges opp. Vi noterer oss at Sonangol nå antyder byggestart i 2021 og vi kommer til å fortsette å etterspørre fremdrift i saken, har Erik Haaland, talsperson for Equinors internasjonale virksomhet, sagt til E24.

Publisert: