• Flest ledige stillingar var det innan yrkesgruppene helse, pleie og omsorg (358), butikk og salsarbeid (111) og bygg og anlegg (111). Colourbox

Svak auke i arbeidsløysa

Arbeidsmarknaden held seg stabil og er god i Rogaland, melder Nav.