Flere skip grunnstøter, mest i kjente farvann

Etter flere år med færre grunnstøtinger i norske farvann, økte antallet med hele 20 prosent i 2006. Ferjer, passasjerskip og mindre lasteskip grunnstøter oftest.