• Tor Inge Jøssang

Sterkt år for Comrod

Antenneprodusenten Comrod Communications hadde i 2008 et rekordår.