Kan saksøke partner-bank

Sparebank 1 SR-bank skriver av 135 millioner kroner som tapt etterFinance Credit. Administrerende direktør Terje Vareberg utelukkerikke søksmål mot partneren, Bank 1 Oslo.