Revolusjon for skip til havs

Eit skip til havs er i ferd med å bli like overvaka og fjernstyrt som eit fly i lufta.