• Aktoratet mener å kunne bevise at Fred A. Ingebrigtsen, i blå genser, styrte de medtiltaltes handler i Acta-aksjer. Til venstre advokat Odd Rune Torstrup, og til høyre forsvarer-teamet til Ingebrigtsen, Bjørn Stordrange og medforsvarer Toril Dale. Pål Christensen

Satt på Acta-aksjer for 600 millioner

Fred A. Ingebrigtsen kausjonerte for flere millionlån, som hans medtiltalte tok opp mens de handlet i Acta-aksjer, ifølge aktoratet.