• Høytidelig semesteråpning. Fra venstre direktør for Arkeologisk museum, Arne Johan Nærøy, dekan for Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Einar Marnburg, dekan for Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Ole Ringdal, dekan for Det humanistiske fakultet, Elaine Munthe, prorektor Tor Hemmingsen, direktør for Stavanger Forum, Cornelius Middelthon, leder for StudentOrganisasjonen (StOr), Håkon Ohren, styreleder for Senter for innovasjonsforskning ved UiS, Paul Chaffey, ordfører Christine Sagen Helgø og rektor Marit Boyesen. Jonas Haarr Friestad

Færre studenter i boligkø, i hvert fall på papiret

Studentsamskipnaden i Stavanger har 321 husløse studenter på sine ventelister. I fjor på samme tid var tallet 1050.