- OFS er en uryddig motpart

Ofte streikes det for urimelige krav, mener Jan Hodneland i OLF.Han frykter hyppige streiker kan svekke tilliten til norsk sokkel.