Studievalg i gamle spor

Kjønnsrollemønstret endrer seg lite når det gjelder valg avstudieretning i videregående utdanning. Jentene strømmer til helse-og sosialfag, mens gutta velger elektro og byggfag.