Full stans på Kårstø

I ca. tre uker framover blir det full stans i gass-tilførselen til Kårstø. 1300 personer skal benytte sjansen til vedlikehold og tilkobling av nye prosesslinjer og nytt utstyr.