Gigantisk og dristig satsing på borerigg

At Aker vil satsa 7,6 milliardar kroner på bygging av nye boreriggar er fantastisk gledeleg for norsk industri. Men det herskar uvisse om tidsplan og budsjett vil halda.