Utrangerte oljeplattformer kan gi alternativ kraft

Oljeplattformer som har gjort sin innsats med å pumpe opp olje oggass, kan få et forlenget liv ved å produsere kraft fra vindmøller,bølger, undervannsstrømmer og restgass.