Olje- og gassinvesteringene økte i fjor

Det var en sterk økning i olje— og gassinvesteringene i 2003 sammenlignet med året før.