Rogaland best på tjenestepensjon

— Næringslivet i fylket går godt og tar vare på sine ansatte, mener Bjørn M. Stangeland i NHO Rogaland.