Gasser seg i godt marked

Solvangs skip frakter gasser som vi trenger mer av. Det gir økt overskudd i rederikassen.