ONS skal bli mer enn olje

— ONS bli mindre avhengig av utviklingen i Nordsjøen. ONS må bli en internasjonal møteplass for hele energisektoren, sa ONS-direktør Kjell Ursin-Smith på Solamøtet mandag.