Lyse saksøker staten for 145 mill.

Mandag starter rettssaken mellom Lyse og staten vedSentralskattekontoret for storbedrifter. Det dreier seg om 145millioner kroner som Lyse vil ha som fradrag for renter påansvarlig lån utbetalt til de 16 eierkommunene i 1999 og 2000.Beløpet ble avskrevet på 2001-regnskapet.