Folk fra 15 land driver oljesalg

Personell fra 18 forskjellige land, fordelt på alle verdensdeler, bemanner Statoils enhet for Oljesalg, handel og Forsyning. Ti prosent av de 350 ansatte er utlendinger. 15 av nasjonalitetene er representert ved enhetens Forus-kontor.