Vil være med på rushet i maskineringsbransjen

Rush Maskineringsenter henter både lokal og internasjonal ungdom for å kunne satse i et krevende marked.