Billig kan være bra

Billig skole kan være bra skole. Høye driftsutgifter per elev trenger heller ikke gi gode eksamensresultater.