Statoil-tillegg var lovlige

Utbetalingene av ureglementære utenlandstillegg i Statoil var ikke ulovlige. Sentralskattekontoret for utenlandssaker har nå avsluttet saken.