Folketrygdfondet aksepterte Røkke-tilbud

Etter tøffe forhandlinger har Folketrygdfondet inngått forlik med Kjell Inge Røkke om oppgjøret for aksjene i Aker RGI.