Tine frykter raskt økende osteimport

Tine har møtt tøffere konkurranse langt raskere enn selskapet har vært forberedt på.