Vi følte oss fram til feil type aksje­investeringer

Psykologiske faktorer og ikke rasjonelle beslutninger dominerte da de store massene kjøpte høyt prisede aksjer i 2000. De brant seg kraftig da krakket kom.