Vil prøve å skåne Kverneland Klepp

Kverneland-eier Jens Ulltveit-Moe forsikret Rogalands-benken på det innstendigste i går om at han vil prøve å unngå fullstendig utflagging.