Mekjarvik skal gi vekst

Ved å rette seg mot undervannstekno— logiske selskaper og fortsatt satsing på miljø, vil Randaberg utvikle Mekjarvik.