Steensnæs lover ingen endringer i energiloven

Olje— og energiminister Einar Steensnæs (KrF) er bekymret over de høye strømprisene, men har ingen konkrete forslag til hvordan de kan settes ned.