Lite privat pensjonssparing

Vi har spurt fem kjente ansikter i fem ulike bransjer om pensjon. Sparer de i privat pensjonssparing eller har de tjenestepensjon? Og hvordan ser de på et liv som pensjonister når den dag kommer?