Vetco Aibel med Ormen Lange kontrakt

Vetco Aibel AS (tidligere ABB Offshore Systtems) er gitt kontrakt på Ormen Lange av Norsk Hydro. Kontrakten er verd omkring 600 millioner kroner.