Total bidro med 91 millioner kroner

I 2003 skattet Total E & P Norge AS over 91 millioner kroner. Dette er 8 prosent av den samlede selskapsskatten i Stavanger.