Snuser på nye soppslag

En forsiktig kommersiell dyrking av østerssopp er i gang i Jærsopp-regi på Nedstrand i Tysvær.