Kredittilsynet gransker hemmelig Orkla-post

Kredittilsynet vet hvem som står bak den mystiske aksjeposten i Orkla, og undersøker om eieren har brutt flaggingsreglene.