SFT-ripe i lakken for Trallfa Ginge

BRYNE: En inspeksjonsrapport fra Statens forurensningstilsyn (SFT) avdekker flere brudd på lover og forskrifter hos trillebår-fabrikken Trallfa Ginge på Håland: