Disse vindturbinene er norgesmestre

Vindturbinene på Høg-Jæren gir mest strøm per megawatt i landet. Kraftverket sprenger anslagene for årlig produksjon det første driftsåret med solid margin.