Allianse og IBM skal samarbeide

Allianse Service Provider og IBM går sammen om å tilby markedet løsninger for fjerndrift av datasystemer, såkalt ASP.