Varsler tiltak for å få ned tallet på uføre

Selv om tallet på uføre stiger har aldri så mange fått avslag på søknaden sin om uføretrygd. Statsminister Jens Stoltenberg varsler flere tiltak i revidert nasjonalbudsjett som skal få uføreandelen ned.