Bedre marked for Solvang

Markedet for Solvangs gasskip styrket seg i årets tre første måneder, men resultatet ble kraftig svekket på grunn av dollaroppgangen.