Oppdrett danker ut både olje og IT

Havbruk er klar vinner i en dyptpløyende økonomisk analyse av muligheter til verdiskapning i Norges fire viktigste industrigrener.