Kartlegger persisk teppe

Det norske seismikkselskapet Global Geo Services har enerett på seismikkundersøkelser utenfor Iran, og kom i går på børsen.