OPECs president gir USA skylda for høye oljepriser

President i OPEC Ali Rodriguez sier USA er skyld i den globale oljepriskrisen.