Sola hadde oppgang

Sola hadde i fjor en oppgang i salget på 2,4 prosent, og ikke en nedgang på over 20.