Frp vil redusere bensinavgiften fra 1.november

Fremskrittspartiet vil foreslå atbensinavgiften skal reduseres allerede fra 1. november slik atprisen blir på 6,50 – 7 kroner.