Hjemme-PC fra arbeidsgiver er skattefritt for alle

Både vaskehjelper, sentralborddamer og styremedlemmer skal omfattes av ordningen med skattefri hjemme-PC fra arbeidsgiver, fastslår Finansdepartementet.